Eventims bruker- og sikkerhetsvilkår

1. Personvernerklæring
For generell informasjon om cookies og hvordan vi registrerer og bruker personopplysningene dine, henviser vi til vår personvernerklæring.

2. Sikkerhet
Vi tar alle nødvendige forholdsregler i form av tekniske og organisatoriske sikkerhetstiltak for å beskytte informasjon som vi har tilgang til mot misbruk, tap eller manipulasjon. Fra det øyeblikket vi har mottatt opplysningene, kan du ha tillit til at vi behandler dem med den fortroligheten og sikkerheten som regelverket krever.

Vi sørger for å beskytte opplysningene best mulig, men fordi informasjonen sendes og oppbevares elektronisk, kan det likevel skje at noen skaffer seg uberettiget tilgang til den beskyttede informasjonen. Vi kan derfor ikke garantere for sikkerheten til de avgitte opplysningene.

3. Kjøp/bestilling
For å bestille billetter på eventim.no, må du registrere deg som bruker og opplyse om navn, adresse og betalingskort. Informasjonen brukes til å gjennomføre kjøpet. Hvis det oppstår noen problemer med et kjøp, eller hvis det f.eks. skjer en avlysning eller lignende, vil opplysningene bli brukt til å kontakte deg.

I tillegg til det som fremgår om lagring av personopplysninger i personvernerklæringen, lagres opplysningene om kjøp i det omfang Eventim AS er forpliktet til dette i henhold til gjeldende lover og regler, herunder bokføringsloven.

I tillegg til det som fremgår av personvernerklæringen, kan personopplysningene dine bli brukt til å kontakte deg i forbindelse med tilsvarende arrangementer som vi tror du kan ha interesse av å motta informasjon om. Hvis personopplysningene dine brukes i markedsføringsøyemed, vil det alltid skje i henhold til gjeldende lover og regler, herunder markedsføringsloven.

Vi viser til personvernerklæringen.

4. Lenker
Denne hjemmesiden inneholder flere lenker. Vi ber deg være oppmerksom på at Eventim AS ikke er ansvarlig for administrasjon og behandling av personopplysninger på disse lenkede hjemmesidene. Vi ber deg derfor være oppmerksom på at når du forlater vår hjemmeside, er det den aktuelle hjemmesidens policy for behandling av personopplysninger som gjelder. Retningslinjene som er beskrevet her og i vår personvernerklæring gjelder bare for behandlingen av personopplysninger på eventim.no.