Eventims bruker- og sikkerhetsvilkår

1. Cookie- og privatlivspolitikk
For generell informasjon om cookies og hvordan vi registrerer og bruker personopplysningene dine, henviser vi til. cookie- og privatlivspolitikk

2. Sikkerhet
Vi tar alle tekniske og organisatoriske sikkerhetstiltak for å beskytte informasjon som vi har tilgang til mot misbruk, tap eller manipulasjon. Fra det øyeblikket vi har mottatt opplysningene, kan du ha tillit til at vi behandler dem med den fortroligheten og sikkerheten som loven krever.

Vi sørger for å beskytte opplysningene best mulig, men fordi informasjonen sendes og oppbevares elektronisk, kan andre skaffe seg uberettiget tilgang til den beskyttede informasjonen. Vi kan derfor ikke garantere for sikkerheten av de gitte opplysningene.

3. Kjøp/bestilling
For å bestille billetter på eventim.no må du registrere deg som bruker og opplyse navn, adresse og betalingskort. Informasjonen brukes til å gjennomføre kjøpet. Hvis det oppstår noen problemer med et kjøp, eller hvis det f.eks. skjer en avlysning eller lignende, vil opplysningene bli brukt til å kontakte deg.

I tillegg til det som fremgår om lagring av personopplysninger i Cookies- og privatlivspolitikk, lagres opplysninger om kjøp i det omfang Eventim AS er forpliktet til i henhold til relevant gjeldende lov, herunder bokføringsloven.

I tillegg til det som fremgår av Cookies- og privatlivspolitikk, kan personopplysningene dine generelt brukes til å kontakte deg i forbindelse tilsvarende arrangementer som du kan ha interesse av å motta informasjon om. Hvis personopplysningene dine brukes i markedsføringsøyemed, vil det alltid skje under gjeldende lov, herunder markedsføringsloven.

Vi viser til cookie- og privatlivspolitikk

4. Lenker
Denne hjemmesiden inneholder flere lenker. Vi ber deg være oppmerksom på at Eventim AS ikke er ansvarlig for administrasjon og behandling av personopplysninger på disse lenkede hjemmesidene. Vi oppfordrer derfor alle våre brukere om å være oppmerksomme på når de forlater vår hjemmeside, og sørge for at de alltid leser de pågjeldende hjemmesiders politikk for behandling av personopplysninger. Retningslinjene som er beskrevet her og i vår Cookie- og privatlivspolitikk gjelder alene for behandlingen av personopplysninger på eventim.no.

5. Klage – opplysninger og klagemuligheter
Hvis du er utilfreds med en vare eller tjeneste du har kjøpt hos oss, er du velkommen til å henvende deg til oss ved å sende en e-post til kundeservice@eventim.no.

Du kan også ta kontakt med forbrukerrådet eller besøke deres hjemmesider: https://www.forbrukerradet.no/

Opplysninger om dine rettigheter og klagemuligheter i forbindelse med registrering og bruk av personopplysningene dine finner du under Ccookie- og privatlivspolitikk.
Kundeservice
+47 21 95 92 00

Mandag - Torsdag: 10:00-17:00

Fredag: 10:00-15:30