Salgs- og leveringsbetingelser

Salgs- og leveringsbetingelsene er oppdatert 8.mai 2017, og er gjeldene for alle kjøp som foretas fra og med denne datoen.

Salg av produkter fra denne side foretas av Eventim.no («Eventim»), Postboks 4743 Nydalen, 0421 Oslo, CVR 995 498 057. Henvendelser til Eventim kan gjøres via e-post til kundeservice@eventim.no og på tlf. 21 95 92 00

Avtalevilkår
Det blir først inngått en bindende kjøpsavtale mellom arrangøren og innehaveren av billetten (du/deg) når Eventim har registrert og mottatt betaling og du har mottatt en ordrebekreftelse.

NB: Eventim er kun formidler av billetter på vegne av arrangøren. Eventim er ikke arrangør eller promotør av de arrangementene som tilbys. Arrangementene blir selv ivaretatt av den respektive arrangøren. Det betyr at arrangøren er din avtalepart. Det er arrangøren – og ikke Eventim – som er ansvarlig for overholdelse av avtalen. Alle forhold som vedrører overholdelse av avtalen må derfor avklares direkte med arrangøren. Hvem som er arrangøren fremgår i arrangementsbeskrivelsen.

Kjøpsavtalen er underlagt norsk lov, med mindre det finnes ufravikelige regler om forbrukervern som gjelder i landet du har bopel i.

Billettkjøpet
For å foreta kjøp på Eventim.no må du gjøre følgende:

1. Søk og finn billett(er)
2. Logg inn hvis du allerede er kunde. Hvis du ikke allerede er kunde, kan du enkelt opprette deg selv som kunde
3. Velg leveringsform
4. Tast inn kundeopplysninger
5. Velg betalingsform
6. Godkjenn salgs- og leveringsbetingelsene
7. Kontrollér at alle opplysninger er korrekte
8. Godkjenn kjøpet

Din ordrebekreftelse kan nå sees på skjermen, og du vil i løpet av få minutter motta din kvittering via e-post.

Levering
Eventim sender billetter til hele verden. Hvis du har valgt standard post som leveringsmetode, sendes billettene til deg hurtigst mulig, og de vil være hos deg 5-7 virkedager etter kjøpet. For billetter som sendes til utlandet, må det forventes en leveringstid på opptil 14 dager. Billettene sendes til deg med alminnelig standardbrev til den adressen du har opplyst ved kjøpet. Er det kort tid til arrangementet, sendes brevet med ekspresspost. Eventims strekkodesystem sikrer at den billetten du mottar ikke kan kopieres eller på annen måte forfalskes.  Det er derfor ikke nødvendig å sende brevet rekommandert, og du behøver ikke å være hjemme når billettene kommer med posten.

Bemerk at det kan forekomme lengre leveringstid ved særskilte arrangement. Du mottar alltid en e-post når billettene er sendt.

Har du kjøpt en billett som "Print@Home", mottar du billetten din på e-post hurtigst mulig etter kjøpet. Om du ikke har mottatt e-posten med billettene innen 24 timer etter gjennomført kjøp, kan du ringe Eventims kundeservice på 21 92 92 00 eller sende e-post til kundeservice@eventim.no.

Dreier det seg om billetter som skal brukes samme dag, kan du medbringe legitimasjon med bilde til arrangementet, hvor personalet vil forsøke å hjelpe deg.

Har du valgt "mobilbillett" som leveringsform vil du finne en link på ordrebekreftelsessiden der du kan hente billettene. I ordrebekreftelsen, som du mottar kort tid etter kjøpet, vil det også være en link til din ordreoversikt hvor mobilbillettene kan hentes.

Hvis du ikke laster ned billettene dine fra ordrebekreftelsen eller du ikke mottar ordrebekreftelse på e-post, kan du alltid logge inn på "Min Eventim" på www.eventim.no og hente mobilbillettene dine. Har du problemer med å finne ordren din på www.eventim.no kan du kontakte Eventims kundeservice på 21 95 92 00.

Betaling
Alle priser er inklusiv moms, skatter og billettgebyr, men eksklusiv leveringsomkostninger og andre gebyrer. Disse omkostningene fremgår separat og som en del av det samlede beløpet under ordreprosessen før betalingen gjennomføres.

Du kan betale for billettene dine med Visakort og Mastercard. All kommunikasjon mellom deg og Eventim foregår kryptert.

Ved betaling med Mastercard eller Visa, håndteres betalingen av vår partner CTS Eventim & Co. KGaA, Contrescarpe 75 A, 28195 Bremen, Tyskland, som er et søsterselskap til Eventim.

Billettgebyr, leverings- og administrasjonsomkostninger
Du betaler alltid et billettgebyr i tillegg til billettprisen. Billettgebyret utgjør min. NOK 20 per billett.

Leveringsomkostningene avhenger av hvor billetten skal sendes til. Billetter som skal sendes til Norge ilegges et forsendelsesgebyr på NOK 49 per transaksjon. Forsendelsesgebyr til utlandet er NOK 75 per transaksjon. Kjøper du billetten via vår kundeservice ilegges et ekspedisjonsgebyr på NOK 25, uavhengig av antallet av billetter.

Billetten
Billetten, med den påtrykte strekkoden, er ditt inngangsbevis til et konkret arrangement. Billetten er kun gyldig hvis strekkoden er aktivert.  Det vil si at billetter som er blitt annullert hos Eventim pga. mistet billett o.l., ikke er gyldige inngangsbevis. Strekkoden aksepteres kun én gang. Billetten kan altså ikke kopieres eller på annen måte forsøkt brukt flere ganger.

Hvis du blir forhindret i å delta på et arrangement kan du gjerne gi billetten videre til noen andre. Det kan være enkelte arrangementer som krever gyldig legitimasjon med bilde i døren, det vil i så fall fremgå tydelig på hjemmesiden og på billetten.

Det er ikke tillatt å bruke eller overføre kjøpte billetter til kommersielle formål, blant annet ved:

Bruk av billetter som premie i konkurranser eller lignende, uten at det er innhentet tillatelse fra både arrangør og artist.

Utlevering av billetter hvor utleveringen skjer som betaling for andre ytelser, f.eks. salg av reise, restaurantbesøk, hotellopphold og lignende, uten at det er innhentet tillatelse fra både arrangør og artist.

Profesjonelt virksomhetssalg eller annen utlevering av billetter, uansett pris.

Det bemerkes spesielt at det ifølge Svartebørsloven er forbudt å søke oppnådd fortjeneste gjennom videresalg av konsertbilletter. (Lov om forbud mot prispåslag ved videresalg av billetter til kultur- og idrettsarrangementer. (2007-06-29).

Bruk eller utlevering av en billett ved kommersielt formål vil føre til annullering av billetten fra Eventims side. Eventim har rett til å kreve samtlige omkostninger forbundet med annulleringen og å kreve samtlige omkostninger forbundet med annulleringen og som følge av misbruket, som utgjør minimum NOK 500 per billett.

Registrering av kortopplysninger
I forbindelse med kjøp på Eventim.no kan du velge å lagre kortopplysningene dine til bruk ved fremtidige kjøp. Av sikkerhetsmessige årsaker må du skrive inn den tresifrede sikkerhetskoden hver gang du foretar et kjøp. Kortopplysningene dine blir lagret på en sikker måte og vil ikke bli brukt til annet enn gjennomføring av kjøp på eventim.no. Du kan til enhver tid tilbakekalle ditt samtykke til at kortopplysningene dine lagres, enten i forbindelse med fremtidige kjøp eller ved å kontakte kundeservice@eventim.no.

Mistet billett
Dersom billetten mistes før arrangementet kan Eventim utstede ny billett til deg.

Mottar du ikke billetten din med posten, kan Eventim skrive ut en ny billett til deg uten omkostning og risiko for deg.  Den nye billetten vil ha en ny strekkode, mens den bortkomne billetten blir annullert og kan ikke lengre brukes ved inngangen til arrangementet.  Du må kontakte Eventim med ønske om gjenutskrivning senest 30 virkedager etter ditt kjøp. Etter 30 virkedager er det ditt eget ansvar om billetten går tapt, og du blir derfor nødt til å betale for gjenutskrivning av billetten.

Gebyret for å skrive ut en tapt billett på nytt er NOK 60,- i ekspedisjonsgebyr og evt. forsendelsesgebyr. Dette gjelder ikke mobilbilletter som er gratis å få tilsendt på nytt. Når en gjenutskrivning er gjennomført, er det ikke mulig å angre gjenutskrivningen da de opprinnelige billettene er annullert.

Bytte
Eventim bytter ikke billetter, hverken i prisgrupper eller til et annet sted eller dato.

Avlysning
Et arrangement er avlyst dersom arrangementet ikke gjennomføres. Endringer i programmet, beliggenhet, delvis gjennomføring av arrangementet o.l. er dermed ikke en avlysning og pengene refunderes som regel ikke.

Refundering
Kjøpte billetter refunderes kun ved avlysninger.  Det er den enkelte arrangør som er ansvarlig for å refundere kjøpesummen ved avlysninger. Selve refunderingen foretas av Eventim på vegne av og etter instruks fra arrangøren. Refunderingen gjøres til det kortet som ble brukt til kjøp av billettene.

Som billettformidler dekker ikke Eventim ditt tap som følge av arrangørens konkurs, avlysning av arrangement eller som følge av andre eventuelle mangler vedrørende arrangementet. Du godtar hermed å ikke kunne rette slike krav mot Eventim.

NB! Billettgebyrer, andre gebyrer, avbestillingsforsikringer og evt. forsendelsesomkostninger betalt i forbindelse med billettkjøpet, refunderes ikke ved avlysninger/endringer.

Det er ingen angrerett for kjøp av billetter hos Eventim.

Ansvar
Eventim påtar seg ikke noe ansvar ovenfor deg, med unntak av det som fremgår av de foregående punkter og ufravikelige lovgivning. Eventim kan ikke i noen tilfeller stå til ansvar for indirekte tap eller følgeskader, inkludert ødeleggelser av data.

Eventims ansvar for personskader eller skader på eiendom o.l. begrenses til forhold som skyldes grov uaktsomhet fra Eventims side samt ansvar fastsatt i generelle, ufravikelige erstatningsregler.

Personopplysninger
Eventim registrerer og anvender personopplysninger om deg i overensstemmelse med våre Cookie- og privatlivspolitikk.

Reklamasjon og klagemuligheter
Enhver form for reklamasjon vedrørende selve arrangementet, skal rettes direkte til arrangøren, da arrangøren er din avtalepart. Er det imidlertid noe du er utilfreds med i forbindelse med ditt kjøp av billetter, kan du kontakte Eventims kundeservice på kundeservice@eventim.no eller telefon 21 95 92 00.

Europakommisjonens klageportal på nett kan også brukes ved innsendelse av en klage.  Det er spesielt relevant om du har bopel i et annet EU-land.  Klagen innsendes her: http://ec.europa.eu/odr. Ved innsendelse av en klage må du opplyse arrangørens e-postadresse.

Forbehold
Eventim forbeholder seg retten til å annullere utstedte billetter mot tilbakebetaling av billettens pris og gebyr. Eventim tar forbehold om feil i opplysninger om priser og for utsolgte arrangement.

Eventim forbeholder seg retten til å endre på plasstildelingen innenfor samme billettkategori, samt flytting til en annen kategori mot å utbetale deg en eventuell prisdifferanse.

Eventim er selv ansvarlig for billettkjøperens eventuelle direkte tap, hvor dens ansvar foreligger i henhold til norsk lovgivning. Eventims ansvar er i slike tilfeller begrenset til det betalte billettgebyret.